Read Time:1 Minute, 55 Second

เชิญชวนร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งต่อความสุขทางการได้ยินในวันการได้ยินโลกกับ World Hearing Day Challenge

Jabra ReSound Interton Beltone ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม World Hearing Day Challenge 2021 Virtual Run “เดิน-วิ่ง ส่งต่อความสุขทางการได้ยินในวันการได้ยินโลกกับ World Hearing Day Challenge” ร่วมกันเดิน-วิ่งเพื่อบริจาคเครื่องช่วยฟังให้กับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินทั่วโลก วันที่ 3 มีนาคม ของทุกๆปีเป็นวันการได้ยินโลก ในเดือนมีนาคมนี้ทางเราขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อส่งต่อความสุขทางการได้ยินในวันการได้ยินโลกกับ...
Read Time:1 Minute, 55 Second

MED-EL x Look and Say ร่วมใจพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อน้องๆผู้ใช้งานประสาทหูเทียม

จากตัวเลขในสถิติรายงานขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO พบว่ากว่า 466 ล้านคน จากประชากรทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเรื่องการได้ยิน แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งไปกว่านั้น คือ  34 ล้านคนที่กำลังประสบปัญหานี้นั้นเป็นเด็ก ซึ่ง 60%ของเด็กกลุ่มที่มีปัญหาการได้ยินเกิดจากสาเหตุที่ สามารถป้องกันได้   จากสถิติเหล่านี้จะพบว่าปัจจุบันปัญหาเรื่องการได้ยินเป็นปัญหาหนึ่งที่พบได้ทุกเพศทุกวัยทั้งนี้อาจเกิดขึ้นมาจากหลายสาเหตุแต่สิ่งที่สำคัญคือการตรวจพบตั้งแต่แรกเริ่มเพื่อทำการช่วยเหลือและฟื้นฟูการได้ยินต่อไปโดยเฉพาะในเด็กมีความจำเป็นมากที่ต้องตรวจให้พบก่อนอายุครบ 6 เดือนและต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อให้มีพัฒนาทางภาษาและการพูดใกล้เคียงกับเด็กปกติในขณะเดียวกันหากตรวจพบล่าช้าหรือไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อการสื่อสารของเด็กในอนาคต   โดยในอดีตเรามักเชื่อว่า ‘การได้ยินผิดปกติ’ ‘หูตึง’ หรือ ‘หูหนวก’ เป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้หากเกิดขึ้นแล้วเราจะไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้อีกแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าปัญหาเรื่องการได้ยินสามารถแก้ไขหรือฟื้นฟูให้กลับมาใกล้เคียงปกติได้ด้วยการตรวจเช็คการได้ยินและใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือด้านการฟัง...
Read Time:4 Minute, 15 Second

RONDO 3 ความเรียบง่ายอย่างเหลือเชื่อ

ด้วยการสตรีมมิ่งแบบไร้สาย, การชาร์จแบบไร้สาย และประสิทธิภาพการได้ยินที่เหนือกว่า, RONDO 3 มอบการได้ยินที่ง่ายดายในทุกวันให้กับคุณได้มากถึง 24 ชั่วโมง มันเป็นเครื่องประมวลเสียงที่เรียบง่าย น่าทึ่งสุดๆ   ให้คุณได้ยินได้อย่างง่ายดาย รับฟังสิ่งที่ดีที่สุด และสนทนาด้วยความมั่นใจในทุกสภาพแวดล้อม โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า พูดคุยด้วยความมั่นใจ - เคยมีปัญหาในการทำความเข้าใจในคาเฟ่ที่แออัดหรือไม่ ? แต่ไม่ใช่กับ RONDO 3 ด้วยไมโครโฟน 2 ตัว...
Read Time:4 Minute, 15 Second

RONDO 3 ความเรียบง่ายอย่างเหลือเชื่อ

ด้วยการสตรีมมิ่งแบบไร้สาย, การชาร์จแบบไร้สาย และประสิทธิภาพการได้ยินที่เหนือกว่า, RONDO 3 มอบการได้ยินที่ง่ายดายในทุกวันให้กับคุณได้มากถึง 24 ชั่วโมง มันเป็นเครื่องประมวลเสียงที่เรียบง่าย น่าทึ่งสุดๆ   ให้คุณได้ยินได้อย่างง่ายดาย รับฟังสิ่งที่ดีที่สุด และสนทนาด้วยความมั่นใจในทุกสภาพแวดล้อม โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า พูดคุยด้วยความมั่นใจ - เคยมีปัญหาในการทำความเข้าใจในคาเฟ่ที่แออัดหรือไม่ ? แต่ไม่ใช่กับ RONDO 3 ด้วยไมโครโฟน 2 ตัว...
Read Time:2 Minute, 48 Second

Vista มอบกระเช้าแก่ hearLIFE เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2563

เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2563 ผู้แทนจำหน่ายจาก Vista ได้นำกระเช้ามาเยี่ยมเยียน และมอบให้กับคุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความสัมพันธ์อันดี และพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการระหว่าง Vista และ hearLIFE ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งยังถือโอกาสแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับการเปิดตัวเครื่องช่วยฟังใหม่รุ่น Vista D จากค่าย Unitron ประเทศแคนาดา  ...
Read Time:2 Minute, 11 Second

MED-EL & hearLIFE ร่วมจัดนิทรรศการงาน World Hearing Day 2020 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. ศูนย์โสตพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา และแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานวันการได้ยินโลกประจำปี 2563 (World Hearing Day 2020) ณ ห้องประชุม...
No More Posts