Read Time:32 Second

ไทยเบฟฯ ร่วมกับ โออิชิ กรุ๊ป มอบผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ให้แก่รพ.รามาธิบดี ผ่านโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัยโควิด-19”

บุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา) 1. คุณอัสมา อังคณาเอมอร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงพยาบาลรามาธิบดี 2. คุณแก้วณิการ์ คงคำ ผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3. คุณมนต์ฤดี อัครราช ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 4. รศ. นพ. สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี 5. คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ 6. คุณศิระประภา พิณพิพัฒน์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 7. คุณสุภาภรณ์ ทองรัตน์แก้ว นักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Read Time:24 Second

ช.การช่าง ร่วมบริจาคโลหิต ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตโลหิตสำรองขาดแคลน

ดร.สุภามาส  ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) นำทีมพนักงานบริษัทฯร่วมบริจาคโลหิตให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาวะโลหิตสำรองขาดแคลน ซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะแพทย์ให้การต้อนรับ ณ อาคาร 1 หอประชุมอารี วัลยเสวี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี...
Read Time:1 Minute, 37 Second

เมดเอล มีผลการประเมินที่ดีมาก จากทางโรงพยาบาลรามาธิบดี

บริษัทเมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด ได้รับการประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยในเอกสารระบุเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สืบเนื่องมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำทะเบียนผู้ขาย และประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเมดเอลเป็นผู้ผลิตประสาทหูเทียม จัดจำหน่าย และให้บริการด้วยตนเอง ได้เข้ารับการประเมินจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย   โดยผลการประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายกลุ่มเวชภัณฑ์จำนวนทั้งหมด 163 Vender (กลุ่มเวชภัณฑ์) ได้ผลการประเมินออกมาดังนี้คือ บริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนร้อยละ 91-100 มีจำนวนทั้งสิ้น...
Read Time:1 Minute, 37 Second

เมดเอล มีผลการประเมินที่ดีมาก จากทางโรงพยาบาลรามาธิบดี

บริษัทเมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด ได้รับการประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยในเอกสารระบุเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สืบเนื่องมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำทะเบียนผู้ขาย และประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเมดเอลเป็นผู้ผลิตประสาทหูเทียม จัดจำหน่าย และให้บริการด้วยตนเอง ได้เข้ารับการประเมินจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย   โดยผลการประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายกลุ่มเวชภัณฑ์จำนวนทั้งหมด 163 Vender (กลุ่มเวชภัณฑ์) ได้ผลการประเมินออกมาดังนี้คือ บริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนร้อยละ 91-100 มีจำนวนทั้งสิ้น...
No More Posts