Read Time:33 Second

NPS ร่วมสู้โควิด-19 มอบเจลแอลกอฮอล์ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินซ้อน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS  มอบผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย  ให้กับ     คุณอุษณีย์ แจ้งหลำ (ที่ 2 จากซ้าย)  ประธานอาสาสมัครตำบลเขาหินซ้อน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับส่งเสริมการดูแลสุขภาพชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ทั้งนี้ NPS ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้กับ...
No More Posts