Read Time:38 Second

NIDA มอบโล่เกียรติคุณ “นราธิปพงศ์ประพันธ์” แก่ อรรถพล CEO ปตท.

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอรรถพล  ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในฐานะ กรรมการสภาสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้รับมอบโล่เกียรติคุณ “นราธิปพงศ์ประพันธ์” จาก รศ.ดร. ปรีชา จรุงกิจอนันต์ นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในวันคล้ายวันสถาปานาครบรอบ 55 ปี...
No More Posts