Read Time:52 Second

[email protected] Live Talk/Teach ในหัวข้อ “Streaming Wars 2021: โอกาสหรือวิกฤตของธุรกิจ content ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย”

นิเทศฯ@NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม [email protected] Live Talk/Teach ในหัวข้อ "Streaming Wars 2021: โอกาสหรือวิกฤตของธุรกิจ content ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย" 🗓วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 🕰เวลา 16.00 - 17.00 น. 📲ผ่านระบบ ZOOM 📍ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ...
Read Time:1 Minute, 22 Second

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64!!

👉🏻หลักสูตรปริญญาเอก “ถ้าคุณใช่เราให้ทุน และเรามีเงินเดือนให้ และสามารถเรียนจบได้ภายใน 3 ปี” ✨เปิดสอน เฉพาะ เสาร์ - อาทิตย์ 📚หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม เป็นหลักสูตรขั้นสูงที่มีการบูรณาการและประยุกต์นวัตกรรม แนวคิด เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการสื่อสาร 📘โดยนำเสนอนวัตกรรมองค์ความรู้นิเทศศาสตร์ยุคใหม่ในมุมมองที่ต่างจากอดีต และเสนอมุมมองที่เป็นนวัตกรรมในภาพกว้าง จึงนับเป็นการบูรณาการศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์นักนิเทศศาสตร์ และบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดใหม่และทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 🤩คณะจะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาตามระยะเวลาดังนี้ 🔸หลักสูตรปริญญาเอก สนับสนุนทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3ปี 🔸...
Read Time:1 Minute, 33 Second

ทุนเรียนต่อป.โท i-Social Media ที่นิเทศนิด้า เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 พ.ค. 64

“ทุนเรียนต่อป.โท i-Social Media ที่นิเทศนิด้า” นวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ จะการตลาดบน Social Media แพลตฟอร์มไหนก็จัดการได้หมด! . i-Social Media สาขาใหม่ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการสื่อสารโซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์ม ไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Twitter Instagram และอื่น ๆ ตั้งแต่กระบวนการผลิต Pre – Production, Production,...
Read Time:1 Minute, 45 Second

9 ปีนิเทศ@นิด้า ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษ [email protected] Live Talk/Teach พบกับ Special Guests สุดพิเศษ

9 ปีนิเทศ@นิด้า ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังบรรยายพิเศษ [email protected] Live Talk/Teach พบกับ Special Guests สุดพิเศษ จากวิทยากรที่อยู่ในแวดวงวิชาชีพ และนักศึกษาเก่าของคณะฯ . . วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ช่วงเช้า เวลา 9.00 - 10.30 น. หัวข้อ...
Read Time:1 Minute, 19 Second

คณะฯ เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64 และป.โท ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พ.ค. 64

ป.โท นิเทศ@นิด้า เปิดสาขาใหม่ “i - Health Communication and Sustainability สร้างการสื่อสารสุขภาพรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล”. “ประเด็นทางสังคมและการสื่อสารสุขภาพ สุขภาวะ และความยั่งยืน” หนึ่งในรายวิชาหลักของสาขา i - Health Communication and Sustainability นวัตกรรมการสื่อสารเพื่อสุขภาพและการขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน วิชาที่มุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านสุขภาพในยุคดิจิทัล ติดตามและวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบันด้านสุขภาพของคนในสังคม สร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นทางสังคมด้านสุขภาพ ถ่ายทอดแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารที่เป็นกลไกสำคัญในการการขับเคลื่อนการสื่อสารสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด...
Read Time:1 Minute, 0 Second

นิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครป.โท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64

“เมื่อโลกเปลี่ยน เราจึงต้องปรับ” วันนี้แอดมินขอแนะนำ หลักสูตรปริญาโท วิชาเอกน้องใหม่ 😎 i-Social Media 🤩 ✨นวัตกรรมการสื่อสารผ่านสื่อสังคม Innovative Social Media Communication 👉สาขาวิชาเอกนี้มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสื่อสังคม ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter) ยูทูบ (YouTube) อินสตาแกรม (Instagram) เป็นต้น...
Read Time:54 Second

คณะฯ เปิดรับสมัครป.โท ภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 18 มิ.ย. 64 และป.โท ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 พ.ค. 64

“บูรณาการความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้าง start-up ที่ชนะใจผู้บริโภค” 🔸 i-Creative 🔸 🤩 นวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ Innovative Digital Communication for Creative Industries ✨ สาขาวิชาเอกนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการสื่อสารดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และความคิดสร้างสรรค์ ในขอบข่ายของความสัมพันธ์ระหว่าง เทคโนโลยีการสื่อสารการริเริ่มประกอบการ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ประเด็นทางสังคม ที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐในบริบทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์...
Read Time:1 Minute, 18 Second

ป.โทนิเทศ@นิด้า เปิดรับสมัครนศ.ป.โท ภาคพิเศษ วันนี่ – 30 เม.ย. และภาคปกติ วันนี้ – 7 พ.ค. 64 นี้

“สร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคด้วยแคมเปญที่น่าจดจำกับ Digital Marketing ป.โท นิเทศนิด้า” . ทุกกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้ผู้บริโภค ล้วนผ่านการคิดวิเคราะห์และวางแผนโดยนักการตลาดมาแล้ว เพื่อตั้งใจสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคด้วย Experience Marketing . นิเทศนิด้ารองรับทักษะการสื่อสารเพื่อสร้างประสบการณ์ ด้วยรายวิชา Innovative Marketing Communication Campaign ฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ประโยชน์ผ่าน Innovative Campaign แบ่ง Segment และเลือกกลุ่มเป้าหมาย สร้างสรรค์รูปแบบการสื่อสาร...
Read Time:1 Minute, 51 Second

ป.โท นิเทศนิด้า เปิดหลักสูตรใหม่ 4 สาขา เข้มข้น ครอบคลุม ครบทุกแง่มุมการสื่อสารในยุคดิจิทัล

ใหม่! นิเทศนิด้าปรับหลักสูตรปริญญาโท เปิด 4 สาขา ปลุกพลังสร้างนวัตกรรมการสื่อสารแห่งศตวรรษที่ 21ครอบคลุมทั้งการตลาดดิจิทัล การสื่อสารบนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โซเชียลมีเดีย และการสื่อสารเพื่อสุขภาพและขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืน กับสาขาวิชาเอกความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 4 ไอ(i) 4 อัตลักษณ์ใหม่ i-Digital Marketing, i-Creative, i-Social Media และ i - health communication...
Read Time:40 Second

ป.โทนิเทศ@นิด้า ขยายเวลารับสมัครป.โท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค. 63 นี้

“สร้างประสบการณ์แบบเสมือนในการตลาดยุคดิจิทัล” ✨ หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิเทศ@นิด้า ✨ เรียนแค่ 1.5 ปี เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ 📍นิเทศ@นิด้าเปิดวิชานวัตกรรมการสื่อสารดิจิทัลแบบประยุกต์ และวิชาเทคโนโลยีเสมือนจริงและการออกแบบประสบการณ์การสื่อสาร ที่ช่วยให้ออกแบบประสบการณ์เสมือนจริงให้กับผู้บริโภคยุคใหม่ นิเทศ@นิด้า มีสาขาให้เลือกทั้งหมด 3 สาขา ดังนี้ 🔷Innovative Marketing and Digital Communication 🔷Innovative Digital Communication...
No More Posts