Read Time:38 Second

กอริลล่าไอเดีย รับรางวัล “TOP BUSINESS AWARDS 2020”

นายพิศาล ตันกูล กรรมการผู้จัดการบริษัท กอริลล่าไอเดีย จำกัด (Gorilla Idea) เอเจนซี่โฆษณาคนรุ่นใหม่ ที่ก่อตั้งขึ้นมาด้วยแนวคิด “การตลาดออนไลน์รูปแบบใหม่ คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ ด้วยมันสมองของกอริลล่า” เข้ารับรางวัล “TOP BUSINESS AWARDS 2020” รางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี 2563 สาขาผลิตภัณฑ์ คอนเทนต์ มาร์เก็ตติ้ง จากนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานมอบรางวัลในงาน

No More Posts