Read Time:21 Second

NPS ปันน้ำใจให้อสม. มอบแอลกอฮอล์ สู้ภัยโควิด-19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนการทำงานด้านสุขภาพชุมชนของ อสม. หมู่ 4 บ้านบุยายใบ ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี มอบแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 20 ลิตร เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชน ทั้งนี้ NPS ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแก่อีกหลายหน่วยงานทั้งในส่วนราชการและชุมชน
Read Time:15 Second

NPS ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ศูนย์พักคอย

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ผู้กักตัวที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation) ในพื้นที่ตำบลกรอกสมบูรณ์ และตำบลหนองโพรง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
Read Time:27 Second

NPS ปันน้ำใจ สนับสนุนถุงยังชีพ สู้ภัยโควิด – 19

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมสนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และน้ำดื่มให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ทั้งนี้ เอ็นพีเอส ตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน เพื่อป้องกัน สนับสนุน และดูแลชุมชน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน
Read Time:37 Second

NPS มอบเงินและสิ่งของสนับสนุนสถาบันราชานุกูล

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS  มอบเงินสนับสนุนเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ - เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า จำนวน 5 เตียง รวมมูลค่า 369,500 บาท และกระดาษ A4 จำนวน 1,000 รีม หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 120 กล่อง เพื่อช่วยเหลือสถาบันราชานุกูล...
Read Time:44 Second

NPS สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS ร่วมเป็นกำลังใจ สนับสนุนสิ่งของช่วยเหลือ ให้แก่ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ โดยมอบกระดาษ A4 จำนวน 100 รีม หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 40 กล่อง เจลล้างมือ 450 มล. จำนวน 60 ขวด แอลกอฮอล์ 1 ลิตร จำนวน 36...
Read Time:22 Second

NPS จัดโครงการ “เอ็นพีเอสห่วงใย เยาวชนปลอดภัยไร้โควิด”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดโครงการ “เอ็นพีเอสห่วงใย เยาวชนปลอดภัยไร้โควิด” โดยมอบแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาด ให้กับโรงเรียนในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี จำนวน 6 แห่ง เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในสถานศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอมที่ใกล้จะถึงนี้
Read Time:23 Second

NPS มอบแอลกอฮอล์ สนับสนุนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) – NPS สนับสนุนแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อจำนวน 200 ลิตร ให้แก่ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ดร. มนัส โนนุช (คนขวา) ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ NPS ได้สนับสนุนแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแก่อีกหลายหน่วยงานทั้งในส่วนราชการและชุมชนในพื้นที่ตั้งโรงงาน
Read Time:36 Second

NPS มอบ 1 ล้านบาทให้ รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส - NPS และ นางลดาวัลย์ ดำเนินชาญวนิชย์ (ที่ 2 จากขวา) มอบเงินสนับสนุน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ...
Read Time:29 Second

NPS สนับสนุนกระดาษพิมพ์เขียนผลิตสื่อการสอนให้กับเยาวชนในชุมชน

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการศึกษาของเยาวชน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยมอบกระดาษ A4 ให้แก่โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ (รัฐประชาอุทิศ) ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อจัดทำแบบฝึกหัด/ใบงาน ให้นักเรียนนำไปเรียนรู้ที่บ้าน ภายใต้ความช่วยเหลือของผู้ปกครอง เป็นการเสริมศักยภาพด้านทรัพยากรทางการศึกษา แก่โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนต่อไป
Read Time:1 Minute, 54 Second

NPS มอบกระดาษสำนักงานและหน้ากากอนามัย สนับสนุน “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุน “หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร – หอการค้าไทย" ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) โดยมอบกระดาษ A4 จำนวน 680 รีม A5 จำนวน 600 รีม และหน้ากากอนามัย จำนวน 100 กล่อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารอรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย...
Load More Posts