Read Time:1 Minute, 29 Second

คณะแพทย์และบุคลากรในศูนย์การได้ยินบริษัท เฮียร์ ไลฟ์ จำกัด ผนึกกำลังร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง

คณะแพทย์และบุคลากรในศูนย์การได้ยินบริษัท เฮียร์ ไลฟ์ จำกัด ผนึกกำลังร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ส่งต่อความสุขทางการได้ยินในวันการได้ยินโลกกับ World Hearing Day Challenge โดยวันนี้ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมานี้มีการรวบรวมผลผู้ที่วิ่งครบตามกติกาในการเข้าร่วมกิจกรรม World Hearing Day Challenge 2021 Virtual Run โดยมีกติกาในการเดินวิ่งเพื่อส่งต่อความสุขทางการได้ยินในวันการได้ยินโลก ที่ท่านสามารถกำหนดสถานที่และเวลาวิ่งได้เองตามความต้องการ เมื่อวิ่งครบเป็นระยะเวลาขั้นต่ำ 33...
Read Time:1 Minute, 16 Second

พิษโควิด ทำให้ต้องกักตัวอยู่บ้าน…หมดปัญหาเรื่องการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟัง คุณทำเองได้ง่ายๆที่บ้าน

เนื่องจากในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในระลอกใหม่นี้ ยังพบในเกือบทุกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครไปจนถึงจังหวัดใกล้เคียง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสทำให้มีมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้มีเพิ่มขึ้น จึงมีการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดเป็นการชั่วคราว ทำให้อาจจะส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลในการเดินทางไปติดต่อทำธุรกรรมต่างๆ เฮียร์ไลฟ์ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลง ทั้งนี้เรายังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอีกด้วย นอกจากนี้ศูนย์การได้ยินเฮียร์ไลฟ์ยังมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลรักษาเครื่องช่วยฟังในช่วงสถานการณ์เสี่ยงแบบนี้อีกด้วย และยังสามารถทำเองได้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยเริ่มจากการ ใช้ผ้าแห้งและนุ่มเช็ดทำความสะอาด หรือหากมีแปรงก็สามารถใช้แปรงปัดเบาๆที่ตัวเครื่องและเขี่ยสิ่งอุดตันหรือขี้หูออกมาได้ ข้อควรระวังในการทำความสะอาดด้วยตนเองที่บ้านคือไม่ควรใช้น้ำยาหรือสารเคมีต่างๆ ในการทำความสะอาดโดยเด็ดขาดเมื่อพบปัญหาสามารถติดต่อรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ทุกช่องทางออนไลน์ เฮียร์ไลฟ์พร้อมให้บริการคุณทุกสถานการณ์และเคียงข้างคุณทุกเสียงการได้ยิน เราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.hearlife.co.th และสอบถามได้ที่ไลน์ medel.service...
Read Time:2 Minute, 1 Second

MED-EL x hearLIFE Thailand ยกระดับเพิ่มความปลอดภัยในช่วง COVID-19 เราจะรอดไปด้วยกัน

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศไทยพบยอดผู้ติดเชื้อ เพิ่มมากขึ้น และมีการแพร่กระจายไปทั่วทุกจังหวัดอย่างรวดเร็ว มีการแพร่กระจายไปในผู้สัมผัสกับครอบครัวผู้ติดเชื้อ กลุ่มคนเพื่อนรวมงาน สถานที่ทำงานต่างๆ ที่เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น ทั้งนี้ทำให้ เฮียร์ไลฟ์ ตระหนักถึงความปลอดภัยแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการจึงต้องยกระดับเพิ่มมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการคัดกรองผู้ที่เข้ามาติดต่อธุรการต่างๆ ที่ศูนย์การได้ยินเฮียร์ไลฟ์ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ทางศูนย์ฯจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการทางเรามีการตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าภายในศูนย์การได้ยิน ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนเข้าภายในอาคาร และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในศูนย์การได้ยิน ในด้านการดูแลสถานที่ภายในศูนย์บริการ จัดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร...
Read Time:1 Minute, 37 Second

เมดเอล มีผลการประเมินที่ดีมาก จากทางโรงพยาบาลรามาธิบดี

บริษัทเมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด ได้รับการประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยในเอกสารระบุเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สืบเนื่องมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำทะเบียนผู้ขาย และประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเมดเอลเป็นผู้ผลิตประสาทหูเทียม จัดจำหน่าย และให้บริการด้วยตนเอง ได้เข้ารับการประเมินจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย   โดยผลการประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายกลุ่มเวชภัณฑ์จำนวนทั้งหมด 163 Vender (กลุ่มเวชภัณฑ์) ได้ผลการประเมินออกมาดังนี้คือ บริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนร้อยละ 91-100 มีจำนวนทั้งสิ้น...
Read Time:1 Minute, 37 Second

เมดเอล มีผลการประเมินที่ดีมาก จากทางโรงพยาบาลรามาธิบดี

บริษัทเมดเอล เมดดิคัล อิเล็คโทรนิกส์ จำกัด ได้รับการประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยในเอกสารระบุเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 สืบเนื่องมาจากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดทำทะเบียนผู้ขาย และประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งเมดเอลเป็นผู้ผลิตประสาทหูเทียม จัดจำหน่าย และให้บริการด้วยตนเอง ได้เข้ารับการประเมินจากทางโรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย   โดยผลการประเมินบริษัทผู้จัดจำหน่ายกลุ่มเวชภัณฑ์จำนวนทั้งหมด 163 Vender (กลุ่มเวชภัณฑ์) ได้ผลการประเมินออกมาดังนี้คือ บริษัทผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ซึ่งมีคะแนนร้อยละ 91-100 มีจำนวนทั้งสิ้น...
Read Time:2 Minute, 48 Second

Vista มอบกระเช้าแก่ hearLIFE เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2563

เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่พ.ศ. 2563 ผู้แทนจำหน่ายจาก Vista ได้นำกระเช้ามาเยี่ยมเยียน และมอบให้กับคุณฐิติยา อัศวจินดาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮียร์ไลฟ์ จำกัด เพื่อสร้างสัมพันธภาพ ความสัมพันธ์อันดี และพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการระหว่าง Vista และ hearLIFE ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันในอนาคต พร้อมทั้งยังถือโอกาสแจ้งข่าวให้ทราบเกี่ยวกับการเปิดตัวเครื่องช่วยฟังใหม่รุ่น Vista D จากค่าย Unitron ประเทศแคนาดา  ...
Read Time:2 Minute, 11 Second

MED-EL & hearLIFE ร่วมจัดนิทรรศการงาน World Hearing Day 2020 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 11.00 - 16.00 น. ศูนย์โสตพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา และแผนกหู คอ จมูก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานวันการได้ยินโลกประจำปี 2563 (World Hearing Day 2020) ณ ห้องประชุม...
Read Time:3 Minute, 50 Second

เคยพบเห็น SAMBA 2 กันแล้วหรือยัง ?

SAMBA 2 เครื่องประมวลเสียงรุ่นใหม่ล่าสุดสำหรับ Vibrant Soundbridge  และ Bonebridge  ด้วยการออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานที่ง่าย และสะดวกสบาย มาพร้อมกับเทคโนโลยีการได้ยินอันล้ำสมัย เป้าหมายเดียวของ SAMBA 2 คือ ทำให้การได้ยินเป็นเรื่องง่าย!

No More Posts