Read Time:8 Minute, 33 Second

เมืองอัลอูลาเปิดเผยรายละเอียดของ The Kingdoms Institute ศูนย์กลางทางโบราณคดีแห่งใหม่ของโลก พร้อมเผยข้อมูลการค้นพบใหม่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบีย

The Kingdoms Institute ศูนย์กลางการวิจัยทางโบราณคดีและการอนุรักษ์ระดับโลกในเมืองอัลอูลา ได้รับการเปิดตัวเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ โดยจะเป็นแหล่งบุกเบิกการวิจัยและการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์มีชีวิตขนาด 22,000 ตารางกิโลเมตรของซาอุดีอาระเบีย การศึกษาอย่างละเอียดในเมืองอัลอูลาและสถานที่อื่น ๆ ทำให้ค้นพบประเพณีการสร้างอนุสรณ์สถานเก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบ ซึ่งจะเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสังคมยุคหินใหม่ (Neolithic) คณะนักวิจัยได้ทำการสำรวจทางอากาศในเมืองอัลอูลาและพื้นที่โดยรอบ ตามด้วยการสำรวจภาคพื้นดินอย่างครอบคลุมและการขุดค้นในพื้นที่เป้าหมาย The Kingdoms Institute ศูนย์กลางการวิจัยทางโบราณคดีและการอนุรักษ์ในเมืองอัลอูลา ประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้ประกาศการค้นพบทางโบราณคดีครั้งสำคัญในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ นั่นคือ การค้นพบว่าโครงสร้างอันซับซ้อนในลักษณะอนุสรณ์สถานที่เรียกว่า "mustatil" มีอายุเก่าแก่กว่าที่เคยเชื่อกันมา โดยข้อมูลใหม่ดังกล่าวได้รับการเปิดเผยในวาระครบรอบ 5...
No More Posts